• vi
    • en
    • vi
    • en
0 +
Vốn điều lệ
(tỷ đồng)
0 +
Tổng tài sản
(tỷ đồng)
0 +
Nhân sự
0 +
Doanh thu 2022
(tỷ đồng)
0 +
Lợi nhuận 2022
(tỷ đồng)
0 +
Trạm thu phí

Quản lý vận hành

25km hầm giao thông, 275km Cao tốc và Quốc lộ

Lĩnh vực Hoạt động

Đầu tư Hạ tầng

HHV đã chứng minh năng lực của mình bằng những công trình cụ thể khi là nhà đầu tư xây dựng hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân 2, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn… mang lại giá trị thực cho xã hội, qua đó khẳng định thương hiệu và uy tín của HHV trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Thi công Xây lắp

HHV có lịch sử hình thành và phát triển hơn 45 năm, với bề dày kinh nghiệm và thế mạnh trong lĩnh vực thi công xây lắp, HHV có khả năng đáp ứng những công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp… như hầm đường bộ, đường cao tốc, cầu lớn. Bằng việc “làm chủ” các công nghệ tiên tiến trong nước và thế giới, các dự án mà HHV thi công luôn đảm bảo chất lượng và thường xuyên vượt tiến độ.

Quản lý vận hành

Với thế mạnh về kinh nghiệm, thiết bị và đội ngũ hơn 1.000 chuyên gia, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề… HHV là đơn vị đi đầu trong hoạt động quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, đảm bảo an toàn, thông suốt cho hơn 25km đường hầm, 65km đường cao tốc, 150km đường Quốc lộ 1, cùng với 11 trạm thu phí dịch vụ sử dụng công trình hạ tầng giao thông…

Đầu tư dịch vụ khác

HHV xác định đầu tư phát triển bất động sản, dịch vụ gắn liền với đường cao tốc tiếp tục là định hướng trọng tâm trong thời gian tới để thúc đẩy sự phát triển và đa dạng hóa hệ sinh thái ngành của HHV nói riêng cũng như Tập đoàn Đèo Cả nói chung, nhằm khai thác tối đa các lợi ích, tạo nên “con đường vàng, tạo ra giá trị vàng” từ các lĩnh vực hoạt động hàng đầu của HHV.

Thông báo

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, chi tiết như sau:

  1. Chương trình và tài liệu họp: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của HHV tại https://hhv.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022/
  2. Quý cổ đông vui lòng truy cập vào địa chỉ website: hhv.bvote.vn để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử. Tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã được gửi trong Thư mời họp hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông (nếu có).
  3. Hệ thống trực tuyến được mở vào lúc 08 giờ 00 ngày 28/3/2022 (thứ Hai) để cổ đông đăng nhập tham gia biểu quyết (bỏ phiếu) trực tuyến đối với các vấn đề trình, trừ các vấn đề phải được biểu quyết tại Đại hội.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả trân trọng thông báo!